Friday, January 27, 2012

ශ්‍රද්ධාව..!


දළදා කරඬුව
පිටමත තියාන
ගියත්
ශ්‍රද්ධාව පිහි‍ටුවන්න
සිත එකඟ කරගන්නෙ කොහොම
දම්වැලට කැපුණු
කකුල්වල
වේදනාව එක්ක.......

^සූ 

???

මධු විතයි
දුම් රොදයි 

තනිකමයි
මට හිතයි
මා සතුයි.

^සූ 

නූතන දුයිෂෙන් කෙනෙක්..

දුයිෂෙන් හදිකළ
අල්තීනායි
තැවෙයි අයිලය
මත......
ගල් පහර
රතු මූණාගෙන්

,<@>

මගේ සඳ,
මිය ගිය,
මූසල රාත්‍රිය
අරක්ගත්,
පාළුව.
හද දොර කඩා,
පිවිස මා තුළට.
සිතුම් හැඟුම්
මිලිනකර.

"..මූසිල.."

"අප මිනිසුන් තැනිය යුත්තේ
අප කැ‍ටුව යාමට නොව
අප පසුකර යාමටය"

මූසිල
නුඹ මට ආඩම්බරයක්...
අත්හළ යුතු

යුද්ධය හා සාමය ...ඉරිතැළුණු
දිය සිඳුණු
විලක් අස ගොඩ ගැසුණු
මහා ක‍ටු ගොඩක්
අස
මහ සුදු කොකෙක්


^සූ 

-සීගිරි ගී-

කොමුඩ් අමඩ් ලෙඩ්ලෙ නසී
එබොර් දෙමින් යහ බැසී
එක් පල් ජල්වන් දිගැසී
මන් ජල්වයි සිත් නුමුසී....

නිල් කට්,රොල් මලක් ඇව්නු
වැට්කොල් මල් සෙය්

සැන්දැගැ සිහිවන්නෙය්
මහනෙල් වනය් හය්
රන්වන් හුන්........

-සීගිරි ගී-

එම්බා කවිය,.....

එම්බා කවිය,
ඔබ යනු කිම...
ඇසී කිවි,
ඔබ කිවිය! ලී වැකිය
සිත දැනුණ දා සහද
ඒ වැකිය
වේ කවිය..

"බල්ලොත් එක්ක බෑ"


සොක්‍රටිස්ට
වෙඩි තියල

කරන්දෙණියෙදි

මහ දවාලෙ

දොස්තර මහත්තයෙක්.

තහවුරු කොට

නැත

මහරජු කැකිල්ලේ..!

අහිංසක මෘගයින්
රට අරන් කරපිටින්
ගිනි ගෙනෙයි
දියයටින්.
සුදු පරෙවියො පිටරටින්
කැන්දාන එයි
තුටින්.

වළාකුළු අතර හිඳ ලියමි......පහළ දම් දිවයිනකි
බණ දම් නිතර ඇසෙති..

යාතිකා සත්කම් නිතර කෙරෙති...

දැහැමින් සෙමින් වසන්නට

පොරොන්දුත් එමට දෙති...

මර විලාපත් ඇසෙති

රතු ලේ පැල්ලම්

දස අත දිසෙති....

හඬති

දොඩති

හිනැහෙති..

සමහරු එති

සමහරු යති

ගියවුන් බොහෝ වෙති

නෑවිත් ඉඳිති....

මුදලට විකිණෙති

රටසේම

මිනිසුන් එහි ඇති.....


"
දේවෝ වස්සතු කාලේන, සස්ස සම්පත්ති හෝතුච
පී‍තෝ භවතු ලෝකෝච,
රාජා භවතු දම්මිකෝ............... "

වළාකුළු අතර හිඳ දකිමි......
^සූ 

බිඳුණු බලාපොරොත්තුව..


කතා නොකර කතා කෙරුව
ඔබේ නෙතට වසං වෙලා
බලන් හිටිය බොහෝ කලක්
ඔබ එන මග සිනා සලා

මාල පොටක් පළඳන්නට
ඔබේ කරට රනින් දුළා

දම් දිවයින...

කඳුළු වැකුණු
මුහුණු වැසුණු
පුයර පිරුණු
සිනහ පෙනුණු
අඩු මිලකට
මස විකිනුණු
ඉසුරු පිරුණු

ආදරේ....පෙනුමට තිබුණට
නියම බර නැත....
කෑවම
පපුව දැවිල්ලයි....
පානුත් ආදරේ වගේ .....


^සූ 


වියෝව..


වළා තල බිඳ
පුරා සොමි සඳ
ඉරා ඝනඳුර
අළු කළත්...
මගේ ලොව අද
එළිය නෑ තව
මගෙ සරා සඳ
බැස ගිහින්..

^සූ